Ιχνηλασιμότητα

Όλες οι πληροφορίες που θέλετε για το προϊόν σας, από την διαδικασία παραγωγής του μέχρι την τυποποίηση και διανομή του. Βρείτε στη συσκευασία τον αριθμό παρτίδας (lot nr) και αναζητήστε το στο παρακάτω πίνακα.